Odnowienie certyfikatu

Odnowienie certyfikatu

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CenCert można przeprowadzić w trybie online, bez konieczności wizyty w Punkcie rejestracji (patrz Odnawianie certyfikatów online).

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez inne centrum certyfikacji oraz certyfikatu CenCert, gdy wymagana jest zmiana danych (np. zmiana nazwiska) lub wymiana karty elektronicznej - przebiega w taki sam sposób, jak pozyskanie pierwszego certyfikatu, z tym że przy rejestracji przez WWW należy zaznaczyć w formularzu posiadanie prawa do obniżonej ceny, a w przypadku spotkania z Inspektorem ds. rejestracji (także bez rejestracji przez WWW) - zgłosić oczekiwanie obniżonej ceny z tytułu odnowienia.

Prawo do obniżonej ceny z tytułu odnowienia mają osoby posiadające certyfikat kwalifikowany:

  • w okresie ważności (choćby został unieważniony),
  • poza okresem ważności, ale z przerwą nie dłuższą niż 6 miesięcy.

W przypadku certyfikatów CenCert (bez zmiany danych), prawo do ceny obniżonej z tytułu odnowienia jest sprawdzane automatycznie. W innych przypadkach będziemy oczekiwali przedstawienia dowodu spełniania warunków uprawniających do ceny odnowienia (np. umowy, protokołu przekazania certyfikatu z datą i danymi osobowymi, elektronicznego certyfikatu itd.). Będziemy prosili o pozostawienie kopii tego dokumentu na spotkaniu z Inspektorem ds. rejestracji.